Skanderbeg. Rewizje, reprezentacje, reminiscencje

Bogusław Zieliński, Agata Rogoś (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2018
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Słowiańska nr 39
 • ISSN: 1429-7612
 • ISBN: 978-83-232-3319-0
 • Liczba stron: 168
 • Liczba arkuszy wyd.: 10,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Opracowanie monograficzne, rzucające w interdyscyplinarnym dyskursie światło na rewizję historiograficzną, literacką reprezentację i reminiscencje wyrażane różnymi kodami kultury o uniwersalnym bohaterze średniowiecznej Europy – Skanderbegu. Skanderbeg, Jerzy Kastriota (ok. 1405–1468), albański władca, bohater narodowy i symbol walki o wyzwolenie z niewoli tureckiej dla wszystkich narodów bałkańskich, jest także bohaterem europejskiego uniwersum. Skanderbeg kryje w sobie tajemnicę i paradoks. Tajemnica związana jest z odległą średniowieczną przeszłością bohatera, pierwotnie dostępną jedynie za pośrednictwem apologetycznego dzieła Barletiego, jednak wraz z ujawnianiem kolejnych wiarygodnych świadectw badania prowadzą ku rewizji pierwotnego obrazu albańskiego bohatera. Paradoksy, w które uwikłana jest postać Skanderbega, wiążą się z ewolucją europejskiego bohatera, zawężającą zakres semantyczny od nominalizacji uniwersalnej do narodowej, co ilustrują stosowane wobec Kastrioty epitety: początkowo nazywano go głównym kapitanem Albanii, wodzem przedmurza chrześcijaństwa, obrońcą wiary chrześcijańskiej, zapaśnikiem Chrystusa (athleta Christi), żołnierzem Chrystusowym (miles Christi), wojownikiem Chrystusowym (bellator Christi), a współcześnie jedynie albańskim bohaterem narodowym. Paradoks dotyczy także chrześcijańskiego rodowodu oraz jego ukształtowanej ponadkonfesyjnej albańskiej reprezentacji. Wszystkie te kwestie – podejmowane w różnym stopniu i z różnych punktów widzenia – są obecne w tym opracowaniu.

Książka z pewnością zainteresuje reprezentantów różnych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych, których obszar badań związany jest z albanistyką i filologiami słowiańskimi (literaturoznawstwem, językoznawstwem, translatoryką), ale też historią, antropologią kulturową, politologią, filmoznawstwem czy medioznawstwem.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl