Obraz początku i końca średniowiecznego państwa w bułgarskiej powieści historycznej z lat 1874–1989

Wojciech Jóźwiak

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): THE PICTURE OF THE FOUNDATION AND FALL OF MEDIEVAL BULGARIA PRESENTED IN BULGARIAN HISTORICAL NOVELS 1874–1989
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Słowiańska nr 38
 • ISSN: 1429-7612
 • ISBN: 978-83-232-3279-7
 • Liczba stron: 290
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Występująca w dziejach Bułgarii wielość polityczno-społecznych i kulturowych momentów przełomu – odzyskiwania i utraty niepodległości, wpłynęła decydująco na sposób wykorzystania tematyki historycznej przez autorów powieści historycznych jako uniwersalnego narzędzia wykorzystywanego z takim samym zaangażowaniem, bez względu na epokę polityczno-kulturową, do kształtowania właściwego obrazu minionych wydarzeń, postaci i zjawisk. Praca, poddając analizie bułgarskie powieści historyczne powstałe w okresie od 1874 do 1989 roku poprzez ukazanie podobieństwa świata przedstawionego do obrazów i wydarzeń mitycznych, stanowi próbę zarysowania i prześledzenia literackiej mityzacji wydarzeń historycznych związanych z początkiem, odrodzeniem i końcem średniowiecznego państwa bułgarskiego. Wpisująca się we współczesny, publiczny dyskurs społeczno-polityczny i nieodłącznie związan? z funkcjami powieści historycznej, dokonywana przez prozaików literacka kreacja opisu wydarzeń przełomowych w historii średniowiecznego państwa bułgarskiego została przedstawiona poprzez analizę obrazu władcy, obcego oraz stolicy – konstytutywnych składników narracji o zdarzeniach interpretowanych jako graniczne w dziejach Bułgarii.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:
W górę