Muslimanski odgovor izazovima okcidenta – islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. (S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake)

Marinko Zekić

Szczegóły produktu

 • Cena: 38.00 zł
  34.20 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Słowiańska nr 35
 • ISSN: 1429-7612
 • ISBN: 978-83-232-3141-7
 • Liczba stron: 508
 • Liczba arkuszy wyd.: 40,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Książka opiera się na (re)interpretacji sądów badaczy związanych z przedstawieniem wzajemnych oddziaływań dwóch przenikających się kultur – islmskiej i zachodniej. Poruszane są kwestie polaryzujące spór w debacie publicznej na temat przyszłości kultury zachodniej, dotyczące dostrzeganych przez sceptyków zagrożeń, jakie niesie rzekoma islamizacja Europy, a dogłębnej analizie poddane są źródła takich obaw, których należy się doszukiwać się w radykalnych wydaniach muzułmańskiej religii skutkujących doświadczeniem terroryzmu. Utrzymywanie zniekształconego obrazu islamu, postrzeganie go jako wroga demokracji jest podejściem, które mogłoby wywołać wrogość muzułmanów, z którymi społeczeństwo zachodnie dzieli świat. Z tego powodu uwaga skupiona jest na publikacjach poruszających problematykę muzułmańską, traktujących islam w duchu europocentryzmu, z których czerpane są stereotypy muzułmanów i konstrukty kulturowe zamykające islam w kręgu napawających przerażeniem obrządków fundamentalistycznych. W pracy dokonana zostanie ocena, czy zmiany w samym zarodku muzułmańskiego wyznania można zaliczyć do procesu ewolucji, czy rewolucji. Rozstrzyganie tego typu dylematu musi prowadzić do rozróżnienia na islam jako religię monopolistyczną w krajach typowo muzułmańskich, które niechętnie poddają się westernizacji oraz islam europejski, konstruowany przez mniejszości muzułmańskie spotykające się z przejawami islamofobii.

SADRŽAJ

SADRŽAJ w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl