Slawistyka u progu nowego wieku

Bogusław Zieliński (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 3.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Slavic studies at the turn of a new century
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2001
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Słowiańska nr 6
 • ISSN: 1429-7612
 • ISBN: 83-232-1137-X
 • Liczba stron: 136
 • Liczba arkuszy wyd.: 9,00
 • Format [cm]: 11,5 x 16,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

 

Abstrakt (pl)

Wybrane materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (czerwiec 2000) - ważne głosy o stanie i zadaniach współczesnej humanistyki, wypowiadane przez autorytety krajowej i zagranicznej slawistyki: prof. prof. Joannę Rapacką, Marię Dąbrowską-Partykę, Barbarę Czapik-Lityńską, Ewę Siatkowską, Krzysztofa Wrocławskiego i in.

Abstract (en)

This publication contains proceedings of a conference Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku (Teaching of Slavic languages and literatures at the turn of a new century). organised by the Chair of Slavic Philology of Adam Mickiewicz University in Poznań on lst-3rd June 2000 at Obrzycko near Poznań. Traditional Slavic studies wrongly defined cultural relations with non-Slavic Europe since in the centre of its interest was the Slavic myth as a reflection of the Germanic myth which imposed an approach whose characteristic feature was confrontation isola-tion and separation of Slavic world from Europe. Therefore, a new approach to Slavic studies is indispensable and there is a need to design new Sla-vic didactics according to the formula of intercultural dialogue, making Slavic world a participant in the dialogue between the Western and Eastern tradition in European civilisation.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl