Dwie twarze prozy chorwackiej przełomu tysiącleci. Piśmiennictwo wojenne i krótkie opowiadanie

Ernest Miedzielski

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Two faces of Croatian prose of the turn of the millennia. War writings and a short story
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2006
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Słowiańska nr 20
 • ISSN: 1429-7612
 • ISBN: 83-232-1642-8
 • Liczba stron: 122
 • Liczba arkuszy wyd.: 8,00
 • Format [cm]: 14,5 x 18,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Monografia jest udaną próbą ujęcia chorwackiej prozy po wielkim przełomie roku 1991 w dwóch aspektach: tematycznym (obejmującym literackie dokumenty zbrojnego konfliktu chorwacko-serbskiego, spowodowanego proklamacją niepodległości Chorwacji) i genologicznym (którego specyfikę określa mała forma narracyjno-fabularna). Obydwie kategorie badawcze, ratno pismo i kratka priča, tworzą bipolarny model interpretacji chorwackiej rzeczywistości literackiej przełomu tysiącleci. Umiejętność czytania tekstów literackich jako tekstów kultury i dobra znajomość teoretycznych podstaw rozwijanych dyskursów to atuty opracowania.

Abstract (en)

Literary achievements of contemporary Croatians are characterised by multifacedness - an overwhelming pluralism of forms, strategies and themes. Realism exists along with escapism, fiction is intermingled with faction, faith in better tomorrow clashes with the postmodern Apocalypsis. The author of this book is interested in two phenomena, which dominate the literary scene of Croatia of the turn of the millennia. Two faces of Croatian prose - radio pismo (war writings) and kratka prica (short story). A flawless face of Croatia fighting in the defensive war was confronted with a grotesque mug, bearing traces of the alcohol drunk and the drugs taken, the mug of Croatia plunged in the postmodern corruption.

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I. PROZA CHORWACKA PRZEŁOMU TYSIĄCLECI

1. Geneza

2. Charakterystyka

2.1. "Vidio sam to svojim oćima" - Hrvatsko ratno pismo

2.2. "Manje je viśe" - krótkie opowiadanie

ROZDZIAŁ II. PRZESTRZEŃ MIEJSKA

1. Wprowadzenie

2. Miasto to wy

3. Chorwacka Jerozolima i chorwacki Babilon

4. Palimpsest i labirynt

5. Plan miasta

ROZDZIAŁ III. BOHATER

1. Swój -obcy

2. Wędrowcy chorwackich przestrzeni

Zakończenie

Bibliografia

1. Literatura podmiotowa

2. Literatura przedmiotowa

Indeks nazwisk

Two faces of Croatian prose of the turn of the millennia. War writings and a short story (Summary)

W górę