Topografia tożsamości, t. 2

Agata Firlej, Wojciech Jóźwiak (eds)

Szczegóły produktu

 • Cena: 47.00 zł
  42.30 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Topography of Identity, vol. 2
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2012
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Słowiańska nr 29
 • ISSN: 1429-7612
 • ISBN: 978-83-232-2438-9
 • Liczba stron: 360
 • Liczba arkuszy wyd.: 23,0
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)Zbiór studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Autorzy rozpatrują kwestie kultur narodowych w szerokim spektrum problemowym, czerpiąc inspiracje z różnych nurtów współczesnej humanistyki, głównie z zakresu teorii oraz historii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy interkulturowej i studiów komparatystycznych, kulturoznawstwa oraz teorii postkolonialnej. Wśród inspiracji metodologicznych znajdą się stanowiska, które wiążą interpretację faktów literackich z heurystyką narodowego losu, historii, narodowej filozofii, a także różnorodne stanowiska w obrębie krytyki postkolonialnej. Na tom pierwszy składają się prace sytuujące się w dwóch zakresach tematycznych: „Miasta ze słów” oraz „Miejsca pamięci, pamięć przestrzeni”. Tom drugi prezentuje teksty ujęte w części: „Przestrzenne kody tożsamości kulturowej”, „Język, przestrzeń, tożsamość” oraz „Szlaki kulturowe”.

Abstract (en)


The works contained in the two-volume publication entitled Topografia tożsamości [Topography of Identity] are of an interdisciplinary character and consider questions of national cultures in a wide spectrum of problems, drawing inspiration from different trends of modem humanities, mainly from the area of the theory and history of literature with special account of intercultural perspective and comparative studies as well as culture studies and post-colonial theory. Among methodological inspirations there are standpoints, which combine interpretation of literary facts with the heuristics of the national lot, history of national philosophy as well as various attitudes within the post-colonial criticism. Research and methodological strategies include a range of fundamental, analytical and theoretical problems, starting from the elaboration of regional, interregional and European research strategies, description of the criteria of belonging to geo-cultural circles, mapmaking of culture and geo-poetics.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Słowo wstępne

Słowo wstępne w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl