Культурные, культурно-личностные и коммуникативно-стилевые детерминанты интерперсональной коммуникации между польской и русской молодeжью

Olga Makarowska

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Cultural, cultural and personal as well as stylistic and communicative determinants of interpersonal communication between young Polish and Russian people
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2014
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Rosyjska nr 43
 • ISSN: 0137-1452
 • ISBN: 978-83-232-2712-0
 • Liczba stron: 456
 • Liczba arkuszy wyd.: 30,25
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)


Publikacja porusza problemy związane z szeregiem uwarunkowań oddziałujących na proces komunikacji interpersonalnej młodzieży polskiej i rosyjskiej. Szczególną uwagę poświęcono jej kulturowym determinantom, których analizę przeprowadzono przez pryzmat kultury życia codziennego. Wyszczególniono również charakterystyczne cechy subiektów komunikacji polsko-rosyjskiej, na podstawie których skonstruowano ich portrety zbiorowe. Autorka przedstawiła też językowo komunikatywne determinanty jako czynniki warunkujące style komunikacyjne młodzieży polskiej i rosyjskiej w sytuacji spotkania międzykulturowego.

Abstract (en)


This publication discusses issues concerning interpersonal communication between young Polish and Russian people, and a number of conditions affecting this co1n1nunication process. Particular attention was given to its cultural determinants, which were analyzed through the prism of everyday culture. Also, the characteristic features of the subjects of Polish-Russian commwlication were identified, which proved to be helpful in constructing their collective portraits. Linguistic and communicative deter1ninants are presented as factors influencing the communication styles used by young Polish and Russian people during an intercultural encounter.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl