Widziane z góry — widziane z dołu

Anna Loba (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 33.60 zł
  30.24 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Seen from above — seen from below
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Romańska nr 34
 • ISSN: 0554-8187
 • ISBN: 83-232-1717-3
 • Liczba stron: 196
 • Liczba arkuszy wyd.: 14, 50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstract (pl)

W zbiorze zamieszczono różnorodne eseje poświęcone zagadnieniom związanym z dawnymi literaturami romańskimi, przede wszystkim francuską, włoską i hiszpańską. Omówiono w nich relacje sacrum i profanum, opozycję między ziemią a niebem, odniesienia literatury wysokiej i niskiej, postrzeganie przestrzeni i jej struktury, odbicie w literaturze różnic wynikających z pozycji społecznych (w tym często z różnicy płci). Sposobów ujmowania i (nie) oddawania wzniosłości w literaturze popularnej średniowiecza aż po barokowe i oświeceniowe spojrzenia białego człowieka - misjonarza lub uczonego - na egzotykę i odmienność Madagaskaru oraz związane z tym wartościowanie kultury. Ponadto rozważania o roli motywu spotkania w petrarkowskiej poezji miłosnej, refleksji nad miejscem, jakie kobiecie i małżonce wyznaczają późnośredniowieczne traktaty dydaktyczne, studia poświęcone włoskiej poezji kobiecej XVI w., XVII-wiecznym poglądom na wychowanie dziewcząt, aspektom komizmu Orlanda Szalonego Ariosta.

Abstract (en)

Widziane z góry - widziane z dołu [Seen from above - seen from below] is an attempt at showing one of the more important motifs of old literature - interpretation of the world from the high and low perspective. These two perspectives, partly connected with the rhetorical topics of "the world the other way around", allow to see people and their problems in another, new light. Both points of view are not only a literary play. Thanks to this reversed persepctive one can see more - an apparently distorted picture of reality often reveals its proper dimensions and proportions: that which is large may seem to be small, and that which is small may suddenly assume great significance. The collection of articles presented in this book and of texts analysed in it is an invitation for the reader - a student, a Ph.D, student, a young researcher - to read and to view the world presented in old Romance literatures. This journey through the French, Spanish and Italian literature allows to see how rich cultural content is connected with the visual experience presented in the poetic text, novels as well as treaties and memoirs, written between the Middle Ages and the 18th century.

Spis treści

 • MACIEJ ABRAMOWICZ
 • Święty Piotr i kości, czyli o degradacji "góry" iv fabliaux
 •  

 • AGATA SOBCZYK
 • Widziane z góry, widziane z dołu: problemy z językiem w tekstach religijnych i w fabliaux
 •  

 • PAULINA MALICKA
 • Czy "spotkanie" może być kluczem do twórczości Petrarki?
 •  

 • ANNA LOBA
 • Między wyniesieniem a upokorzeniem. Rola małżonki w późnośredniowiecznych francuskich traktatach dydaktycznych skierowanych do kobiet
 •  

 • RAFAŁ PERKOWSKI
 • Podróże poprzez sfery astronomiczne w średniowiecznej literaturze francuskiej: (Wilhelm z Deguileville i Krystyna z Pizan)
 •  

 • DOROTA SZELIGA
 • Neoplatońskie spojrzenie w niebo. "Ekshortacja" Jeana Parmentiera
 •  

 • MONIKA SURMA-GAWŁOWSKA
 • Nie zawsze "widziane z dołu", czyli o czym pisały XVl-wieczne irfoskie poetki
 •  

 • JOANNA PIETRZAK-THEBAULT
 • Laura Terracina - nieznany głos w literackiej percepcji "Orlanda szalonego"
 •  

 • JOANNA DIMKE-KAMOLA
 • Ziemia - twarz - niebo. Gra perspektyw w "Jerozolimie wyzwolonej" Tassa
 •  

 • DOROTA KARWACKA-CAMPO
 • Książę - lud, lud - książę: dwie płaszczyzny pojmowania rzeczywistości w "Księciu" Niccola Machiavellego
 •  

 • BARBARA ŁUCZAK
 • Miedzy ziemią a dalekim rozgwieżdżonym firmamentem. O strukturze przestrzeni w "Himno a las estrellas" Francisca de Quevedo"
 •  

 • EWA MAŁGORZATA WIERZBOWSKA
 • Śmiech serdeczny, śmiech ironiczny xv poezji XVII wieku
 •  

 • MONIKA MALINOWSKA
 • Sawantka czy gospodyni? Różne punkty widzenia na edukację dziewcząt iv XVII wieku
 •  

 • MONIKA KULESZA
 • Bój o Panią de Sevigne w ... 2004 roku
 •  

 • MICHAŁ BAJER
 • Sceny sądowe w "Pucelle d'Orleans" księdza d'Aubignac: negocjowanie sensu działania i technika deliberacji
 •  

 • PAWEŁ MATYASZEWSKI
 • Piekło podglądane z nieba, czyli "Diabeł kulawy" Alaina-Rene Lesage'a
 •  

 • IZABELLA ZATORSKA
 • Misjonarz i uczony: dwa (?) spojrzenia na Madagaskar w XVII i XVIII wieku

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl