Sujet et théorie littéraire en France aprés 1968

Mirosław Loba

Szczegóły produktu

 • Cena: 33.60 zł
  30.24 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): The subject and the literary theory in France after 1968
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2003
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Romańska nr 28
 • ISSN: 0554-8187
 • ISBN: 83-232-1307-0
 • Liczba stron: 196
 • Liczba arkuszy wyd.: 12,25
 • Format [cm]: 14,5 x 20,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstract (pl)

W pracy autor śledzi ewolucję poglądów na temat podmiotu - sposobów jego ujmowania i definiowania oraz określania roli - we francuskiej refleksji teoretycznoliterackiej. Praca skonstruowana jest w sposób przejrzysty i jasny. Kolejne rozdziały poświęcone Z zostały klasykom francuskiej teorii literatury i filozofii, takim jak: Roland Barthes, Julia Kristeva, Paul Ricoeur i Michel Foucault. Autor omawia w nich zmieniające się poglądy każdego z tych myślicieli na interesujący go temat, dostosowując swój język i swoje analizy do specyfiki omawianych tekstów, poglądów, idei i występującego w nich aparatu pojęciowego. Książka napisana z dużą kompetencją, precyzyjnym, wartkim i eleganckim językiem.

Abstract (en)

The book The question of the subject in the literary theory in France after 1968 tries to present the debate around the subject in the literary work since the proclamation of its death in the 1960s until its restoration or the reconfiguration in the 1980s and 1990s. The book is preceded by the introductory chapter where is presented the specificity of the French reflection on the subject, its various approaches and the intellectual and historical context of the debate (structuralism, phenomenology, psychoanalysis, Marxism) which ended in the radical criticism of the subject in the 1960s. The following chapters examine attitudes towards the subject in the literary text that take the French philosophers and the theorists of the literature and the philosophers after 1968. Four chapters of the book are dedicated to Roland Barthes, Michel Foucault, Julia Kristeva and Paul Ricceur; the last one examines the subject shared between the metaphor and the narrative.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl