Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema

Agnieszka Gajewska

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Holocaust and the Stars. The past in the prose of Stanisław Lem
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2016 (dodruk 2017)
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Polska No. 164
 • ISSN: 0554-8179
 • ISBN: 978-83-232-3047-2
 • Liczba stron: 242
 • Liczba arkuszy wyd.: 14,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Nominacja

NOMINACJA do Nagrody im. Jana Długosza, 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Abstrakt (pl)

Monografia wpisuje twórczość Stanisława Lema w główne nurty polskiej prozy powojennej, w tym w pokolenie Kolumbów, prozę małego realizmu, prozę pacyfistyczną oraz rozrachunki inteligenckie. Pozostawiając na marginesie futurystyczne wizje, historię filozofii i dyskusje z oświeceniem, autorka koncentruje się na wątkach, które dotyczą dwudziestowiecznej historii, odnoszą się do konkretnych wydarzeń historycznych oraz biograficznych doświadczeń. W książce poświęconej śladom Zagłady Żydów lwowskich obecnym w prozie Stanisława Lema, kontekst historyczny obejmuje okres od XIX wieku, gdy rozpoczęła się polonizacja galicyjskich Żydów, aż do lat siedemdziesiątych wieku następnego, kiedy to pisarz był inwigilowany przez bezpiekę. Tło dla interpretacji powieści realistycznych oraz fantastyczno-naukowych autora Cyberiady stanowią także nieznane do tej pory fakty z biografii pisarza. Dzięki licznym kwerendom archiwalnym możliwe było uzupełnienie wiedzy na temat międzywojennych oraz wojennych losów rodziny Stanisława Lema oraz sprostowanie kilku najczęściej pojawiających się w jego biografiach błędów.

Abstract (en)

The monograph Holocaust and the Stars. The past in the prose of Stanisław Lem links the work of the writer of His Master’s Voice with the main currents in Polish post-war prose, including the Columbus generation, the prose of minor realism, pacifistic prose, and the intellectual ‘coming to terms’ with the past. Leaving aside the futuristic visions, philosophical history and discussions of enlightenment, the author of this book concentrates on those strands that concern twentieth-century history, alluding to specific historical events and life experiences.

In this book, devoted to the traces of the Holocaust of the Jews of Lviv that can be found in Stanisław Lem’s prose, the historical context covers the period from the nineteenth century, when the Polonisation of the Galician Jews began, up to the 1970s, when the writer was put under surveillance by the secret police. The background for the interpretation of Lem’s realist and science fiction novels also includes hitherto unknown facts from the writer’s biography. Thanks to extensive archival research, additional knowledge has been gained about the interwar and wartime experiences of Lem’s family, and several errors commonly appearing in his biographies have been corrected.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Recenzje

Recenzja w: Gazeta Wyborcza, 11.07.2016

Recenzja w: Magazyn do czytania nr 3(22) 2016

Linki

Portal solaris.lem.pl

Pobierz załączniki:
W górę