Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej

Halina Zgółkowa

Szczegóły produktu

 • Cena: 66.00 zł
  59.40 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2010
 • Wydanie: II
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-1896-8
 • Liczba stron: 856
 • Liczba arkuszy wyd.: 81,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, foliowana

Abstrakt (pl)

Słownik zawiera 6.175 haseł. Ważną część stanowi Zarys gramatyki polskiej - podstawowe informacje na temat fonetyki i wymowy polskiej, fleksji imiennej (deklinacji rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków) i czasownikowej, podstaw słowotwórstwa i składni. Słownik jest ściśle skorelowany z uczeniem się i nauczaniem języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2 i umożliwia opanowanie wszystkich tych wymagań leksykalnych, które przewidziane są w standardach wymagań egzaminacyjnych ALTE. Może on służyć także w polskich szkołach, w których naucza się polszczyzny jako języka ojczystego, zwłaszcza na początkowych etapach nauczania (w szkole podstawowej).

Spis treści

 • Zaproszenie do słownika
  • 1. Kogo zapraszamy do korzystania ze słownika
  • 2. Co zawiera Podstawowy słownik języka polskiego
  • 3. Jak i po co korzystać z Podstawowego słownika języka polskiego
  • 4. Budowa artykułu hasłowego
 •  

 • Rozwiązanie skrótów i objaśnienie symboli stosowanych w Podstawowym słowniku języka polskiego
 •  

 • Zarys gramatyki polskiej
  • l. Fonetyka i wymowa
  • II. Odmiana rzeczowników
  • III. Odmiana przymiotników
  • IV. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
  • V. Tworzenie i odmiana liczebników
  • VI. Odmiana zaimków
  • VII. Odmiana czasowników
  • VIII. Tworzenie nowych wyrazów
  • IX. Budowa zdań
 •  

 • Znaki graficzne alfabetu polskiego
 • Słownik

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl