Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne

Stanisław Bąba, Krzysztof Skibski, Michał Szyszka (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2010
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-2216-3
 • Liczba stron: 194
 • Liczba arkuszy wyd.: 14,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

 

Abstrakt (pl)

Książka stanowi pokłosie Pierwszego ogólnopolskiego sympozjum "Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej" zorganizowanego 27 października 2008 r. w Poznaniu przez Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego IFP UAM.

Ideą spotkania dydaktyczno-naukowego było zaprezentowanie aktualnych kwestii metodologicznych polskiej frazeologii oraz wyznaczenie perspektyw badawczych. Organizatorzy zwrócili się z prośbą o uczestnictwo do wybitnych polskich specjalistów ze znamienitych ośrodków akademickich, ponieważ pragnęli dzięki tej okazji przybliżyć studentom (nie tylko studiów lologicznych) problematykę frazeologiczną, przez co też zachęcić przyszłych seminarzystów i badaczy do indywidualnej aktywności. Sympozjum zostało pomyślane jako jednodniowa prezentacja referatów połączona z dyskusją z udziałem studentów. Obecność tych ostatnich była kluczowa, ponieważ spotkanie miało przede wszystkim cele dydaktyczne. Potwierdzeniem tego jest opublikowanie podręcznika, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej metodologicznych podstaw współczesnej frazeologii. Chcielibyśmy, aby ta ksišżka dotarła do wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Przygotowany podręcznik ma podstawową zaletę akademicką - jest z racji wielu autorów dyskursywny, istotnie wpisuje się jako głos krytyczny w ciągłość polskiej re­eksji frazeologicznej. Autorzy, przywołując teksty klasyczne, konstruują perspektywę badawczą frazeologii, nawiązując do nowych wyzwań metodologicznych. Taka formuła podręcznika zdecydowanie uatrakcyjnia przekaz niezbędnych informacji, ale, co ważniejsze, inspiruje do własnych badań.

Spis treści

 • Słowo wstępne
 •  

 • Wojciech Chlebda
 • Skrzydlate słowa a frazeologia
 •  

 • Piotr Fliciński
 • Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny
 •  

 • Jarosław Liberek
 • Zmiany w zasobie frazeologicznym współczesnej polszczyzny
 •  

 • Iwona Kosek
 • Fleksja i składnia zwišzków frazeologicznych - stan badań, problemy opisu i perspektywy
 •  

 • Alicja Nowakowska
 • Porównania frazeologiczne (zarys problematyki)
 •  

 • Anna Pajdzińska
 • Przydatność frazeologizmów w badaniu językowego obrazu świata
 •  

 • Stanisław Koziara
 • Biblizmy frazeologiczne w zasobach współczesnej polszczyzny
 •  

 • Magdalena Puda-Blokesz
 • Frazeologizmy pochodzenia mitologicznego w języku polskim (zasób, stan i perspektywy opisu)
 •  

 • Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
 • Frazeologizmy we współczesnej prozie polskiej
 •  

 • Gabriela Dziamska-Lenart
 • 110 lat polskiej frazeografii

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl