Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania

Alina Borkowska-Rychlewska

Szczegóły produktu

 • Cena: 40.00 zł
  36.00 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Shakespeare in the l^-Century Opera. Romantic Contexts, Inspirations and References
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2014
 • Wydanie: II
 • Seria: Filologia Polska nr 146
 • ISSN: 0054-8179
 • ISBN: 978-83-232-2532-4
 • Liczba stron: 300
 • Liczba arkuszy wyd.: 20,0
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Nagroda

Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Lata 2013”

Abstrakt (pl)

Książka przedstawia wybrane dziewiętnastowieczne kompozycje operowe oparte na dramatach Szekspira (między innymi Otella Rossiniego, Burzę Halevy’ego, Romeo i Julię Gounoda, Hamleta Thomasa oraz Makbeta, Otella i Falstaffa Verdiego) przez pryzmat ich związków z literaturą, estetyką, filozofią i kulturą doby romantyzmu. Głównym zamierzeniem tej pracy jest poszukiwanie w operze dziewiętnastego stulecia romantycznych kontekstów, nawiązań i inspiracji, a przede wszystkim – śladów wyrosłej na gruncie romantyzmu interpretacji dzieł Szekspira. Wokół tej osi oscylują inne podejmowane tu problemy: relacja librett „szekspirowskich” oper do ich dramatycznych pierwowzorów, przełożenie muzyczności zawartej w dziełach Szekspira na kształt napisanych na ich podstawie oper, miejsce omawianych tu dzieł w historii teatru i muzyki oraz ich dziewiętnastowieczna recepcja, poprowadzona na podstawie materiałów źródłowych, przede wszystkim ówczesnej prasy. Celem tej monografii jest zatem próba zrozumienia i przedstawienia sposobów funkcjonowania – i długofalowego trwania – zjawiska romantycznego szekspiryzmu w dziewiętnastowiecznym teatrze operowym.

Abstract (en)The 19th-centuiy Shakespearianism in opera which was marked by strong dependence on categories and concepts that originated from Romanticism, considerably extended both the period of the Romantic reception of Stratfordian’s works and their impact as well as revealed elements which Shakespeare Romantic readers had in common despite living in geographically and culturally different areas, and at the same time presented dissonances that abounded among Shakespeare’s recipients. Therefore, the 19th-century "Shakespearean" opera could be situated close to musical Romanticism which is also characterized by the above-mentioned features: a long duration period with blurred boundaries and internal discord. Rossini’s, Bellini’s, Weber’s, Thomas’s, Gounod’s and Verdi’s works revealed the complexity of the Romantic interpretations of Shakespeare’s works as well as the possibility of their existence outside the boundaries of Romantic literature and the tendency to assimilate trends coming from different cultural areas, be it German, French, English, Italian or Polish.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wprowadzenie

Wprowadzenie w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl