„Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji

Kwiatkowska Agnieszka

Szczegóły produktu

 • Cena: 37.00 zł
  33.30 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): “Tradition, a personal thing”. Julian Przyboś on poetic heritage
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2012
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Polska nr 134
 • ISSN: 0554-8179
 • ISBN: 978-83-232-2400-6
 • Liczba stron: 312
 • Liczba arkuszy wyd.: 21,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Publikacja przedstawia twórczość Przybosia z perspektywy historii oraz przez pryzmat teorii literatury. Ukazuje osobisty charakter dialogu awangardzisty z tradycją, zasady funkcjonowania jego warsztatu, najważniejsze założenia poetyki i fundamentalne elementy światopoglądu. Podejmując problemy tradycji literackiej, poeta interesuje się współczesnym odbiorem dawnych dzieł. Nawiązuje w swoich lirykach i szkicach do tych, które wzbudzają emocje dwudziestowiecznego odbiorcy. Autorka analizuje postawę Przybosia wobec dokonań poetów dla niego najważniejszych (twórców nieśmiertelnego piękna): Kochanowskiego, Karpińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida i Leśmiana. Odzwierciedla ona wybory estetyczne i światopoglądowe poety, a badanie modelu recepcji ich dzieł pozwala na nowo zinterpretować twórczość poety. Analiza tych zależności jest nie tylko próbą uporządkowania intertekstualnych nawiązań, ale też rekonstrukcją kształtowania osobowości poety, historii jego wyobraźni i ewolucji poetyckich założeń.

Abstract (en)

The book ”Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji (“Tradition, a personal thing”. Julian Przyboś on poetic heritage) shows an unusually personal character of the dialogue of the avant-gardist with the tradition, in which, owing to the meaningful choices and interpretations of old texts, are manifested not only Przyboś’s emotions, but also the principles of the functioning of his techniques, the most important premises of his poetics and the fundamental elements of his world view. The subsequent chapters analyse the attitude of Julian Przyboś towards the achievements of the poets who are the most important to him: Jan Kochanowski, Franciszek Karpiński, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid and Bolesław Leśmian. Each of them is, in J. Przyboś’s impression, a creator of timeless and immortal beauty, similarly to the builders of the mediaeval cathedral. The reception of their works affects his way of perceiving the world and the manner in which he describes it, superimposing, like a peculiar afterimage, onto Przyboś’s poetic visions. His stance on cultural heritage reflects the most important choices regarding Przyboś’s aesthetics and outlook, and the research of the model of reception of the works of his great predecessors allows his poetry to be reinterpreted.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl