Byleby Irenka mówiła po polsku... Z nieznanej „poznańskiej" korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie do Janiny Dygat

Jan Gaspars

Szczegóły produktu

 • Cena: 16.80 zł
  15.12 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Inne
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-2317-7
 • Liczba stron: 44
 • Liczba arkuszy wyd.: 2,50
 • Format [cm]: 17,0 x 21,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Wprowadzenie (pl)

Dnia 10 grudnia 2011 roku minie setna rocznica wręczenia Nagrody Nobla największej polskiej uczonej - Marii Skłodowskiej-Curie. Jubileusz ten stał się okazją do ustanowienia przez Sejm RP roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicz a w Poznaniu w sposób szczególny wiąże pamięć o tej wybitnej postaci. Polska noblistka jest bowiem nie tylko pierwszą uczoną, ale w ogóle pierwszym naukowcem obdarzonym godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego. Nadanie tego zaszczytnego tytułu nastąpiło w roku 1922, a zatem na kilka lat wcześniej, niż uczynił to Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska.
Choć noblistka nigdy nie zagościła w Poznaniu, to co pewien czas odkrywamy nieznane dotąd ślady jej związków ze stolicą Wielkopolski. „Poznańskie" pamiątki po Wielkiej Uczonej traktujemy ze szczególnym pietyzmem. Niezwykle budujący jest fakt, iż pamięć o polskiej noblistce kultywowana jest także wśród młodego pokolenia poznaniaków, członków społeczności uniwersyteckiej, czemu daje m.in. wyraz autor niniejszego opracowania. Doktorant na Wydziale Historycznym UAM przytacza treść i okoliczności powstania dwóch niezwykle interesujących listów Marii Skłodowskiej-Curie, adresowanych do jego prababci Janiny Dygat - zapomnianej nauczycielki, tłumaczki i działaczki społecznej. Ta ostatnia niemal równolegle z uczoną uczęszczała na Sorbonę, następnie udzielała lekcji języka polskiego najstarszej jej córce Irenie (również przyszłej noblistce), by w końcu osiąść na stałe w Poznaniu.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl