Lectures on Greek Poetry

Gerson Schade

Szczegóły produktu

 • Cena: 22.00 zł
  19.80 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Tytuł (pl) Wyklady o poezji greckiej
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Seria: Classical Philology Series No. 35
 • ISSN: 0554-8160
 • ISBN: 978-83-232-3108-0
 • Liczba stron: 226
 • Liczba arkuszy wyd.: 15,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstract (en)

The first part of the book is a series of lectures on Greek poetic texts, ranging from the archaic to the pre-Hellenistic age, i.e. from the eighth to the fourth century BC. The main figures as well as their literary setting are discussed. Moreover, important topics determining the literary output are evaluated, too, as, for instance, the opposition between orality and literacy. The second part of the monograph consists of an introduction to Homer’s Iliad. The pervading idea of this part is to show that Homer’s Iliad may well be the work of a single poetic genius, able to include in his work much older and orally conceived parts. This series of lectures provides a selection of classical texts that presents typical examples of Greek poetry. Not only are passages explained and commented on that are relevant to the European poetic tradition, but also a selection of literary analysis and interpretation is provided that may help generally to understand poetic texts. Since literary texts cannot be properly understood without their historical background some basic material of that kind is also constantly provided. Last but not least, broader issues are introduced: how is a text made, and in what way may it reflect the audience’s expectations.

Abstrakt (pl)

Pierwsza część książki obejmuje zbiór wykładów o poezji greckiej od epoki archaicznej do czasów poprzedzających okres hellenistyczny, czyli od VIII do IV w. p.n.e. Przedmiotem rozważań są zarówno główne postacie utworów jak i  kontekst literacki, w jakim zostały usytuowane. Ponadto autor podejmuje istotne zagadnienia dotyczące czynników determinujących twórczość literacką, takich jak opozycja pomiędzy oralnością a piśmiennością. Drugą część monografii stanowi wprowadzenie do Iliady Homera, ukazanej jako dzieło jednego genialnego poety, który umieścił w nim znacznie starsze, wywodzące się z tradycji oralnej elementy. Zaprezentowany wybór tekstów uwzględnia najbardziej typowe przykłady poezji greckiej. Autor nie tylko objaśnia i komentuje utwory, które zajmują znaczące miejsce w europejskiej tradycji poetyckiej, ale również dokonuje analizy i interpretacji tekstów, ułatwiając Czytelnikowi ich zrozumienie. Ponadto dostarcza podstawowej wiedzy na temat kontekstu historycznego, która pozwala na właściwe odczytanie tekstów poetyckich. W książce wprowadzono także szersze zagadnienia dotyczące sposobu tworzenia tekstu oraz realizowania przez twórcę oczekiwań odbiorcy.


Contents

Contents w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl