Die morphologische Struktur der Verben in alt- und neugermanischen Sprachen. Eine vergleichende Untersuchung vom Gotischen bis zum Frühneuhochdeutschen

Marta Woźnicka

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Morphological structure of verbs in Old and New Germanic languages. A comparative study from Gothic to Early-New-High German
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Germańska nr 60
 • ISSN: 0554-8152
 • ISBN: 978-83-232-3254-4
 • Liczba stron: 244
 • Liczba arkuszy wyd.: 15,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

W monografii opisano strukturę syntetycznych form czasownikowych, tj. ich dystynktywne, kodujące różne informacje gramatyczne części składowe wraz z jej rozwojem od gockiego, który najlepiej dokumentuje stan ogólnogermański, poprzez etapy staro- oraz średnio-wysoko-niemiecki, aż do etapu wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego. Szczególną uwagę poświęcono przy tym wskaźnikom kategorii liczby i/lub osoby, nie ograniczając się przy tym tradycyjnie do tzw. końcówek, lecz poszerzając perspektywę o alternacje zachodzące w korzeniu czy rdzeniu czasownika, których natężenie zależy od etapu rozwoju języka niemieckiego. Głównym celem pracy jest precyzyjny opis i przejrzyste przedstawienie rozwoju elementów fleksyjnych wraz z ich statusem (wskaźnik liczby i/lub osoby). Niemniej istotna jest próba osiągnięcia spójności w obszarze terminologicznym ze względu na dużą rozbieżność nomenklatury w fachowej literaturze odnośnej. Podział form czasownikowych bazuje zasadniczo na innowacyjnym modelu analizy lingwistycznej Józefa Darskiego (1987, 2004, 2010), jednakże ze względu na jego synchroniczny charakter w ramach pracy zostaje zaadaptowany do badań diachronicznych.

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl