Współczesna adaptacja filmowa

Marek Hendrykowski

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): A Contemporary Film Adaptation
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2014
 • Wydanie: I
 • Seria: Filmoznawcza nr 10
 • ISSN: 1642-8595
 • ISBN: 978-83-232-2677-2
 • Liczba stron: 268
 • Liczba arkuszy wyd.: 16,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Problematyka adaptacji stanowi pasjonujące zagadnienie badawcze, uznawane za jedno z dziewięciu kluczowych zagadnień naukowego filmoznawstwa. Monografia prezentuje panoramę kluczowych zagadnień dotyczących adaptacji filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji współczesnej. Autor omawia najważniejsze problemy adaptacji, łącząc spojrzenie diachroniczne z ujęciem synchronicznym oraz rozważania syntetyzujące z licznymi analizami konkretnych filmów. W systemie kultury przełomu XX i XXI w. adaptowanie nie stało się zjawiskiem marginalnym. Wprost przeciwnie, funkcjonuje nadal i ma się dobrze jak nigdy dotąd, odgrywając niekiedy pierwszorzędnie ważną rolę w rozwoju współczesnej sztuki filmowej i nie tylko filmowej.

Abstract (en)


Monograph presents a panorama of key topics related to a film adaptation with special emphasis on contemporary adaptations (including examples from 2013). In subsequent chapters the author discusses the most important issues of adaptations both from a diachronic and a synchronic perspective, and presents reflections accompanied by numerous analyses of specific movies.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wprowadzenie

Wprowadzenie w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl