Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce

Ryszard Vorbrich

Szczegóły produktu

 • Cena: 75.00 zł
  67.50 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): The Tribal and Post-tribal Africa. Conceptions and figure of the community in old and contemporary Africa
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2012
 • Wydanie: I
 • Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 27
 • ISSN: 1230-8595
 • ISBN: 978-83-232- 2402-0
 • Liczba stron: 436
 • Liczba arkuszy wyd.: 33,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Wyróżnienie

Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej)

Abstrakt (pl)

W niniejszej książce autor zawarł wyniki kilkunastu lat badań nad dynamiką kulturową Afryki. Odwołując się do materiałów źródłowych, w tym efektów własnych badań terenowych, ukazuje przenikanie się tradycyjnych i nowoczesnych postaci wspólnot w społeczeństwie afrykańskim. Przedstawia wybrane egzemplifikacje specyfiki więzi społecznych w Afryce w kontekście trwałości kategorii plemienności. Dokonuje przeglądu pytań i tez badawczych, poczynając od paradygmatu pokrewieństwa, który wpływa na afrykańską konceptualizację rodziny, plemienia i etniczności; poprzez formy przedkolonialnych wspólnot politycznych; do przekształceń tożsamości będących efektem kolonializmu, generujących ideologie panafrykańskie lub panetniczne. Istotnym wkładem książki we współczesny dyskurs afrykanistyczny jest zaprezentowany w niej koncept społeczeństwa postplemiennego jako konstrukcji teoretycznej, pomocnej w opisie procesu budowy narodu w państwie postkolonialnym oraz wyjaśnianiu przeobrażeń społeczno-kulturowych w sytuacji witalności afrykańskich trybalizmów oraz słabości struktur państwa i dopiero kształtującego się społeczeństwa.

Abstract (en)

This book is an anthropological study, which while referring to rich source materials shows the penetration of traditional and modern configurations of communities in the African society. It presents selected examples of the specificity of social ties in Africa in the context of persistence of the category of tribality. the context of persistence of the category of tribality.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Contents

Contents w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl