Dziesiąta Muza w stroju ludowym. O wizerunkach kultury chłopskiej w kinie PRL

Grzegorz Pełczyński

Szczegóły produktu

 • Cena: 17.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Films in Folk Costume. On the images of peasant culture in the cinema of Polish People's Republic
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2002
 • Wydanie: I
 • Seria: Antropologia Kulturowa nr 20
 • ISSN: 1230-8595
 • ISBN: 83-232-1154-X
 • Liczba stron: 256
 • Liczba arkuszy wyd.: 19,25
 • Format [cm]: 18,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Abstrakt (pl)

Książka ta jest studium etnologicznym poświęconym wizerunkom kultury chłopskiej, przedstawionej w polskich filmach fabularnych. Filmy te zostały nakręcone w czasach Polski Ludowej (1944–1989), a autor w swojej pracy rozważa sposób, w jaki te wyobrażenia były kreowane, w szczególności ich cel. Okazuje się, że były one stworzone nie tylko jako odpowiednie tło dla wielkich bohaterów tych filmów. Kultura chłopska w filmach miała także realizować cele propagandowe. Cechy komiczne były wykorzystywane jako niektóre z elementów tej kultury. Jednakże tylko niektórym filmom udawało się przedstawienie głębszej refleksji na ten temat i rzadko była ona używana ściśle dla swoich czysto artystycznych wartości.

Abstract (en)

This book is an ethnological study dedicatedtd to images of peasants' culture as presented in Polish feature films shot during the period of the so-called People's Poland (1944-1989). The author considers the way in which these images were created, and, in particular, what was their purpose. It appears that they not only created a suitable bacground for peasant heroes of these films. Peasant culture in films was also used to realise the goals of propaganda. Comic features were taken from some of its elements. But only a few filmmakerd have been capable of presenting a deeper reflection on the subject. It was also seldom used hecause of its strictly artistic values.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl