Alzatczycy. Dylematy tożsamości

Agnieszka Chwieduk

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Alsatians. Identity dilemmas
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2006
 • Wydanie: I
 • Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 24
 • ISSN: 1230-8595
 • ISBN: 83-232-1617-7
 • Liczba stron: 244
 • Liczba arkuszy wyd.: 17,00
 • Format [cm]: 7, 0 x 24, 0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Autorka przeprowadziła długotrwałe badania terenowe na obszarze Alzacji, podejmując nieznany szerzej w Polsce, jak też w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, problem kształtowania tożsamości etnicznej, kulturowej i regionalnej Alzatczyków, tworzenia się kultury alzackiej, od wieków pozostającej pod wpływem francuskich i niemieckich wzorów kulturowych. Zainteresował ją również stosunek Alzatczyków do europejskich procesów zjednoczeniowych. Wiele miejsca zajmuje w książce omówienie wydarzeń i procesów historycznych, które w znaczący sposób wpłynęły na losy Alzacji i jej mieszkańców.

Abstract (en)

The book is devoted to Alsatians - a community of the area of the French-German borderland, who have changed their nationality five times since the 171:h century. This has contributed to a conviction in the mentality of Alsatians of a necessity to choose one among the competing "nationalities" or "cultures". The identity of this group has been formed mainly under the influence of external conditions: rivalry and French-German co-operation (hence the dynamic and threefold politicalnational-cultural character of the borderland). The indigenous culture of the population refers to the Germanic-German tradition (cultural identity) and maintaining and emphasising of the identity of this group is and has been the share of the regional elites (ethnic identity). In the book no final statement is made as to the dominant type of identity of this group. The aim is to show that the (cultural and ethnic) identity is a complex mechanism, dependent in this particular case on the political and historical context, which activates some definite identification/identity attitudes within the community. Also the process of building the Alsatian identity (attempts of the elites) runs parallel within the unifying Europe, involved in the consequences of the lack of common ideology.

Spis treści

 • O sześciu istotnych sprawach na początek
 • Pytanie o tożsamość i postawę badawczą
 • Cele rozważań
 • Uwagi na temat zastosowanej metody
 • O źródłach i obszarze badań
 • "Mini-portret" A1zatczyków czyli o "przedmiocie" badań
 • O strukturze książki

 • Rozdział I
 • Tożsamość - pomiędzy koncepcją a rzeczywistością
  • Wprowadzenie
  • 1. W kręgu definicji tożsamości
  • 2. Sytuacja pogranicza i odrębność regionalna
  • 3. Tożsamość w skali "europejskiej": idea wspólnoty i kategorie opisu

 • Rozdział II
 • Alzatczycy - wyróżniki grupy etnicznej
  • Wprowadzenie
  • 1. Etnonim i nazwa regionu
   2. "Potrójna kwestia" języka Alzatczyków
   3. Wyobrażenia o "naturalnych" granicach regionu
   4. Wspólna przeszłość - jej mityzacja

 • Rozdział III
  "Pogranicze konfliktu"
  • Wprowadzenie
  • 1. Metafora "wahadła" - zmiana przynależności politycznej
   2. "Być Niemcem" albo
   3 albo "być Francuzem"

 • Rozdział IV
 • "Pogranicze współpracy"
  • Wprowadzenie
  • 1. Pomiędzy Francją a Unią Europejską
   2. Pomiędzy regionalizacją a regionalizmem
   3. Kulturowy i etniczny wymiar dialektu
   4. Tradycja regionalna i style życia

 • Uwagi na koniec. Szkic o Europie
 • Bibliografia
 • Aneks
 • Alsatians. Identity dilemmas (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl