Uniwersytet dla wszystkich!
Dla wydawców spotkania tematyczne

 

Unia Europejska a prawo autorskie – przegląd prac legislacyjnych

spotkanie z udziałem Małgorzaty Szczodrowskiej z Federation of European Publishers, MTP, pawilon 15, poziom 0, sala B

O prelegentce:
Małgorzata Szczodrowska ukończyła prawo na WPiA UAM w Poznaniu oraz na Université François Rabelais de Tours we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji publicznej na szczeblu krajowym i europejskim oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie pracuje w Federacji Wydawców Europejskich w Brukseli, zajmując się doradztwem prawnym, w szczególności w odniesieniu do kwestii dotyczących reformy prawa autorskiego.

 

Forum Wydawców: ISBN w praktyce

Katarzyna Nakonieczna z Biblioteki Narodowej, MTP, pawilon 15, poziom 0, sala B

Katarzyna Nakonieczna z Biblioteki Narodowej opowie o:
- najważniejszych funkcjonalnościach serwisu e-isbn,
- zmianach w normie ISBN,
- planach serwisu na przyszłość,
oraz odpowie na wszystkie pytania związane z tematem.

W górę