Naukowe Zeszyty Studenckie

Naukowe Zeszyty Studenckie 5/2013

Dominika Przybyszewska (red.)

Szczegóły produktu

  • Cena: 7.00 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl