Katalog

Kategorie potomne

Szczegóły produktu

  • Cena: 39.00 zł

Pary dwujęzyczne w Polsce

Agnieszka Stępkowska

Szczegóły produktu

  • Cena: 36.00 zł

Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie

Weronika Wilczyńska, Maciej Mackiewicz, Jarosław Krajka

Szczegóły produktu

  • Cena: 56.00 zł

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1676-1695

Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Andrzej Kamieński

Szczegóły produktu

  • Cena: 58.00 zł

Hathapradipika. Wstęp, tekst, przekład z objaśnieniami

Maria Marcinkowska-Rosół, Sven Sellmer (wstęp, przekład, objaśnienia)

Szczegóły produktu

  • Cena: 25.00 zł

Szczegóły produktu

  • Cena: 30.00 zł

Polska szkoła filmowa

Marek Hendrykowski

Szczegóły produktu

  • Cena: 52.00 zł

Szczegóły produktu

  • Cena: 48.00 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl