Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIII, Współczesna Europa w procesie integracji

Zbigniew Drozdowicz (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 29.93 zł
  26.94 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2004
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239-3271
 • ISBN: 83-232-1444-1
 • Liczba stron: 146
 • Liczba arkuszy wyd.: 12,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

„Człowiek i Społeczeństwo” to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej. Koncentruje się ono na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków tworzących Wydział Nauk Społecznych UAM, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

Abstrakt (en)

„Człowiek i Społeczeństwo” is an academic journal of the Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University, published in both paper and on-line versions. It focuses both on the issues of the individual and communities in the context of contemporary culture. A distinctive feature of the Journal is its interdisciplinary approach incorporating the application of different methods and theories characteristic of separate disciplines taught at the AMU Faculty of Social Sciences, i.e. cognitive science, cultural studies, philosophy, psychology and sociology. The aim of the journal is to break down the walls separating academic disciplines, to integrate research in the field of social sciences, and indicate new research areas that require an interdisciplinary approach. By initiating discussions, the journal also aims to work out new dimensions and viewpoints on issues that have been the subjects of interest for separate social sciences, whilst at the same time contributing to the development of the latter.

Spis treści

Europa - obszar wrażliwy. Wprowadzenie (ZBIGNIEW DROZDOWICZ)

I. PROBLEMY NARODOWE, IDEOWE I PRAWNE

BOHDAN HUD, ROSTYSŁAW HUD, ANDRIJ DIDUCH
Wybór granicy: ukraiński dylemat

JAREMA DROZDOWICZ
Nacjonalizmy we współczesnej Europie. Wybrane postacie

WŁODZIMIERZ KACZOCHA
Społeczeństwo otwarte - rekonstrukcja oraz rozwinięcie koncepcji K.R. Poppera

ROMAN SOWIŃSKI
Europejski obszar wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

II. PROBLEMY RELIGIJNE

ZBIGNIEW STACHOWSKI
Dwa wymiary religijności

ARTUR JOCZ
Granice dialogu ze środowiskami laickimi i niechrześcijańskimi w świetle deklaracji  "Dominus lesus"

MAREK KWIECIEŃ
Eurazjatyzm a Unia Europejska. Religijny aspekt idei Wielkiej Rusi

MARCIN KOŃCZAL
Unia Europejska w oczach nowych ruchów religijnych

SŁAWOMIR SZTAJER
Religia - parareligia - pseudoreligia. Przemiany pojmowania religii i religijności w Europie współczesnej

MAJA BRZOZOWSKA
Niewidzialne "sacrum" - popularne "sacrum". Uwagi na marginesie religijnego krajobrazu współczesnej Europy

SŁAWOMIR SPRINGER
Przestrzeń religijna a "zagubiony wymiar głębi" w poglądach Paula Tillicha

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl