Człowiek i Społeczeństwo, tom XXII, Ludyczny wymiar kultury

JJan Grad (red.), Hanna Mamzer (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 3.50 zł
  3.15 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2004
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239-3271
 • ISBN: 83-232-1367-4
 • Liczba stron: 108
 • Liczba arkuszy wyd.: 8,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

„Człowiek i Społeczeństwo” to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej. Koncentruje się ono na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków tworzących Wydział Nauk Społecznych UAM, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

Abstrakt (en)

„Człowiek i Społeczeństwo” is an academic journal of the Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University, published in both paper and on-line versions. It focuses both on the issues of the individual and communities in the context of contemporary culture. A distinctive feature of the Journal is its interdisciplinary approach incorporating the application of different methods and theories characteristic of separate disciplines taught at the AMU Faculty of Social Sciences, i.e. cognitive science, cultural studies, philosophy, psychology and sociology. The aim of the journal is to break down the walls separating academic disciplines, to integrate research in the field of social sciences, and indicate new research areas that require an interdisciplinary approach. By initiating discussions, the journal also aims to work out new dimensions and viewpoints on issues that have been the subjects of interest for separate social sciences, whilst at the same time contributing to the development of the latter.

Spis treści

Wprowadzenie (JAN GRAD, HANNA MAMZER)

JAN GRAD
Problem karnawalizacji kultury współczesnej

HANNA MAMZER
Obraz a karnawalizacja cywilizacji

MARIAN GOLKA
Społeczno-kulturowe oddziaływanie zabawy

GRAŻYNA FILIPIAK
Muzyka - zabawa i oszołomienie

ANDRZEJ BEŁKOT
Ponowoczesne formy ludyczności: techno

AGATA SKÓRZYŃSKA
Od karnawalizacji do teatralizacji miejskiego święta. Parada lokacyjna

HONORATA JAKUBOWSKA-MROSKOWIAK, DOROTA MROCZKOWSKA
Karnawalizacja cielesności - emancypacja czy nowe zniewolenie?

ŁUKASZ KWADRANS
Cygański karnawał widziany oczami Roma i gadzia. Socjologiczne rozważania na temat romskiej

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl