Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 2

Anna Grzegorczyk (red.), Wojciech Ciak OCD (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 41.48 zł
  37.33 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 1895-2984
 • ISBN: 978-83-232176-9-5
 • Liczba stron: 201
 • Liczba arkuszy wyd.: 16,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem życia ludzkiego. Poprzez próbę zintegrowania – wzorem patronki Centrum, św. Teresy Benedykty od Krzyża (E. Stein) – filozoficznej analizy z duchową głębią oraz egzystencjalną troską o godne człowieczeństwo, czasopismo stara się stworzyć przestrzeń dialogu dla badaczy różnych dyscyplin i orientacji metodologicznych, a także przedstawicieli odmiennych tradycji, wyznań czy światopoglądów.

Spis treści

Wielcy mistycy w duchowych spotkaniach (Redaktorzy tomu)

Bp Marek Jędraszewski
"Późno Cię umiłowałem...." Św. Augustyna poszukiwania Boga

Izolda Topp
Kiedy światłość służy jako droga. Św. Iwan Rylski

Justyna Iwaszkiewicz
W miłości do Chrystusa i w trosce o dobro Kościoła. Św. Brygida Szwedzka - Patronka Europy

Św. Brygida Szwedzka
Wybór Objawień

Mirosław Loba
"Nigdy nie szukaj spoczynku..." Troska o siebie w pismach św. Katarzyny ze Sieny

Agnieszka Gicala
Niewiedza to obłok. Przesłanie anonimowego Mistrza

Małgorzata Grzywacz
"Odnajduję Boga wszędzie gdzie chcę". Św. Ignacego z Loyoli odkrywanie "kontemplacji" codzienności

Wojciech Ciak OCD
Rozwój modlitwy według św. Teresy od Jezusa

Immakulata J. Adamska OCD
Lekcja metody według św. Jana od Krzyża

Małgorzata Grzywacz
Od aktywizmu dnia powszedniego ku kruchej szczęśliwości klauzury. Edyta Stein w kontekście jej czasów

Anna Grzegorczyk
Mistyka codzienności. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Edyta Stein
Zawód mężczyzny i kobiety według natury i łaski

Małgorzata Grzywacz
Światło w ciemności. Dietricha Bonhoeffera radykalizm ewangeliczny

Dietrich Bonhoeffer
Z listów więziennych do narzeczonej i przyjaciół

Patrycja Tomczak
Mistyczka na progu Kościoła. Simone Weil

Anna Grzegorczyk
Rajski Ptak. Matka Teresa z Kalkuty

Remigiusz T. Ciesielski
Owoc z "drzewa Taize". Brat Roger przeor Taize

Jan Grzegorczyk
Zdziwienie. Wyprawa w świat księdza Jana Twardowskiego

Renata Rogozińska
Prześwietlić obrazy Bożą obecnością - rozmowa z Danutą Waberską

Noty o autorach

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl