Roczniki Socjologii Rodziny, tom XVII (2006). Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej

Anna Michalska (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 57.75 zł
  51.98 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0867-2059
 • ISBN: 83-232-1690-8
 • Liczba stron: 306
 • Liczba arkuszy wyd.: 24,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

„Roczniki Socjologii Rodziny” to czasopismo ukazujące się regularnie od 1989 roku. Głównym jego celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę. Zgodnie z regułą przyjętą od początku jego istnienia, czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny i sprzyja wymianie doświadczeń badaczy, którzy uczynili rodzinę ważnym przedmiotem badań, prezentowane są tu artykuły socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i demograficzne, pokazujące różne aspekty życia rodzinnego a także procesy mikrospołeczne bezpośrednio i pośrednio wiążące się z rodziną.

Spis treści


Wprowadzenie

ARTYKUŁY


Krystyna Slany (UJ Kraków) Socjo-demograficzne aspekty "syndromu opóźniania" i jego konsekwencje dla polityki społecznej

Aldona Żurek (UAM Poznań) Orientacja na małżeństwo młodych singli

Iwona Przybył (UAM Poznań) Obraz matki i ojca a identyfikacja adolescentów z rodzicami

Hanna Uberska (UAM Poznań) Orientacja przyszłościowa młodzieży a jej środowisko rodzinne Zofia Gawlina (UJ Kraków) Małżeństwo i rozwód w opinii młodzieży

Lucyna Bakiera (UAM Poznań) Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana

Mikołaj Gębka (UAM Poznań) Trzy pytania o kryzys ojcostwa

Monika Frąckowiak (UAM Poznań) Postawy kobiet wobec wartości - zarys problematyki w świetle koncepcji teoretycznych oraz badań empirycznych

Piotr SzukaIski (Uniwersytet Łódzki) Redukcja umieralności a wielopokoleniowość polskich rodzin

Katarzyna Palus (UAM Poznań) Rola rodziny w kształtowaniu ról i stereotypów płciowych

Karolina Minkiewicz (UAM Poznań) Metroseksualność jako współczesny model męskości

Barbara Harwas-Napierała (UAM Poznań) Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system w relacji rodzice-dzieci

Katarzyna Palus (UAM Poznań) Etiopatogeneza i terapia zaburzeń odżywiania się w perspektywie rodzinnej

Żaneta Stelter (UAM Poznań) Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo

Mirona Ogryzko-Wiewiórowska (UMCS Lublin) Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w systemie SOS Wioski Dziecięce

RECENZJE

Sabina Królikowska, recenzja pracy: W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim

Monika Frąckowiak, recenzja pracy: A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrawska, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl