Przegląd Prawa Rolnego 1(24)/2019

Roman Budzinowski (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 16.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: czasopismo
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 1897-7626
 • ISBN: -
 • Liczba stron: 230
 • Liczba arkuszy wyd.: 12,75
 • Format [cm]: 15,5 x 22,5
 • Rodzaj oprawy: miękka
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Przegląd Prawa Rolnego jest zarejestrowanym w 2007 roku czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Jego celem jest dostarczanie Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego w Przeglądzie zamieszczane są prace z zakresu teorii prawa rolnego, studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki oraz przegląd orzecznictwa, jak również przegląd piśmiennictwa, w tym czasopism zagranicznych. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów oprócz streszczeń w języku angielskim zostały dołączone streszczenia w języku włoskim.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl