Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 22/2018

Aneta Wojciechowska (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Czasopismo
 • Rok wydania: 2018
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 2300-391X
 • ISBN: -
 • Liczba stron: 408
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,25
 • Format [cm]: 14,5 x 20,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” to czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko rozumiana wymiana myśli, poglądów dotyczących wykluczenia społecznego, marginalizacji, nierówności społecznych, kulturowych, wszystkich rodzajów niepełnosprawności oraz uwypuklenie konieczności indywidualnej, wieloprofilowej diagnozy rozwoju człowieka w ciągu życia, rozpoznania specjalnych potrzeb edukacyjnych, określania indywidualnie pojmowanych obszarów i płaszczyzn edukacji, rehabilitacji, wczesnego wspomagania i społecznego wsparcia.

Abstract (en)

„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” is an interdisciplinary journal dedicated to the problems of the contemporary special pedagogy – the branch that combines the knowledge of humanistic and medical fields. Widely understood exchange of thoughts, views concerning social exclusion, marginalization, social and cultural inequality, all kinds of disabilities, orienting towards the necessity of individual, multiprofile diagnosis of human upbringing, recognition of special educational needs, maintaing individually understood areas and the planes of education, rehabilitation as well as early and social support are its main objectives.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl