Fenomenologia nr 5/2007

Andrzej Przyłębski (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 31.50 zł
  28.35 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 1731-7541
 • ISBN: 978-83-232181-0-4
 • Liczba stron: 188
 • Liczba arkuszy wyd.: 13,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Spis treści

Wprowadzenie
Drogi Czytelniku!

Artykuły

KLAUS HELD:
Sein und Erscheinen - Von Parmenides zu Husserl

PIOTR ŁACIAK:
Pojęcie "oczywistości" w fenomenologii Edmunda Husserla

WŁODZIMIERZ LORENC:
Czy Heideggerowska 'faktyczność' jest faktyczna? Analiza wczesnych wykładów fryburskich z lat 1919-1923

MAREK MACIEJCZAK:
Obecność intencjonalna w Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty'ego

JAROMIR BREJDAK:
Problematyczna fenomenalność obecności: Heidegger versus Levinas

ANDRZEJ NAWROCKI:
Wina jako nastrojenie na donację

DANIEL LIPKA:
Problem języka w fenomenologii a możliwość źródłowej prezentacji. Derridiańska
krytyka w świetle tekstów Husserla

BŁAŻEJ BASZCZAK:
Paula Ricoeura hermeneutyka tekstu

JACEK KOŁTAN:
Hermeneutyka ludzkich sytuacji.
Ku wczesnej fenomenologii życia Martina Heideggera

Recenzje i omówienia

ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI:
Georga Stengera filozofia interkulturalności

ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI:
Riccardo Dottori o heglowskich motywach filozofii hermeneutycznej

ZUZANNA ADAM:
Świat życia wobec wyzwań ze strony technologii

ZUZANNA ADAM:
Nietzsche i konsekwencje. Recepcja Nietzschego w Niemczech, Polsce i Francji

Kronika

ANDRZEJ LEDER:
VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

ANDRZEJ GNIAZDOWSKI:
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Warszawa,
26 listopada 2006

MAŁGORZATA JANKOWSKA:
Fenomen radości

MIKOŁAJ RATAJCZAK:
Intersubiektywność. Wymiar społeczny - moralny - prawny.
II Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna w Ciążeniu (20-22 kwietnia 2007)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl