Balcanica Posnaniensia. Acta et studia XIII

Ilona Czamańska, Witold Szulc (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 3.60 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2004
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239-4278
 • ISBN: 83-232-1275-9
 • Liczba stron: 282
 • Liczba arkuszy wyd.: 23,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Czasopismo naukowe, którego właścicielem jest Instytut Historii UAM. Poświęcone jest wszelkim sprawom dotyczącym regionu Europy Południowo-Wschodniej i ma charakter interdyscyplinarny. Na jego łamach ukazują się artykuły z zakresu historii, etnologii, historii sztuki, archeologii, socjologii, nauk politycznych, filologii i innych nauk, głównie humanistycznych. Artykuły wydawane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim, rzadziej w słowiańskich językach bałkańskich. Czasopismo zawiera również recenzje, sprawozdania, biografie wybitnych uczonych zajmujących się Bałkanami.

Spis treści

ARTYKUŁY

Ilona Czamańska, Traktaty karłowickie - problemy badawcze

Maciej Serwański, Dyplomacja polska wobec zasady uti possidetis w negocjacjach karłowickich 1698-1699

Dariusz Kołodziejczyk, Miedzy barokowym splendorem a politycznym pragmatyzmem-treść i forma dokumentów traktatu karłowickiego oraz przebieg jego ratyfikacji między Warszawą i Stambułem

Jean Bérenger, La politique ottomane de la France de Vienne a Carlowitz(1683-1699)

Veniamin Ciobanu, Les traités de paix de Carlowitz (1699) dans la conception de la diplomatie autrichienne

Magdalena Ujma, Traktaty karłowickie w świetle relacji "Gazette de France" z 1699 r

Jerzy Hauziński, Turcja w dobie traktatów karłowickich

Arkadiusz Malejka, Zdobycie Pawołoczy (1675 r.)-epizod z wojny polsko-tureckiej

Aleksandra Skrzypietz, Zabiegi posła francuskiego o odrębny pokój polsko-turecki w latach 1693-1697

Andrzej Gliwa, Poselstwo Stanisława Mateusza Rzewuskiego do Turcji w 1699 roku

Jarosław Stolicki, Powrót Podola do Polski

Artur Kijas, Stosunki rosyjsko-tureckie przed i po Karłowicach Wojciech Peltz, Traktaty karłowickie a stosunek Rosji do "kwestii wschodniej"

Jacek Kurek, Przełom roku 1699 w stosunkach polsko - tureckich a przemiany w postrzeganiu Orientu przez szlachtę polską. Próba zasygnalizowania niektórych problemów

Michał Zwierzykowski, Sejmiki koronne wobec pokoju z Turcją u schyłku XVII w. Traktat karłowicki z 1699 r. i jego uwarunkowania polityczne w Rzeczypospolitej

Bernard Piotrowski, Traktaty karłowickie i układ w Konstantynopolu (1699-1700) a wstępna faza wydarzeń Wielkiej Wojny Północnej

Eduard Baidaus, Księstwo Mołdawskie w polityce zagranicznej Polski od zwycięstwa pod Wiedniem do zawarcia pokoju karłowickiego (1683-1699)

Veniamin Ciobanu, An element of the juridical statute of Romanian Principalities in the ottoman political system (18th century)

Tatiana Cojocaru, Metropolita suczawski Dosoftei (1624-1693) a Rzeczpospolita

Tomasz Cychnerski, Turcy i ich język w języku i świadomości językowej Rumunów (zarys problematyki)

Wincenty Swoboda, La situation démographique sur le territoire de la vieille Serbie avec le Kosovo et de la Macédoine Occidentale a la veille des traités de Carlovitz

RECENZJE

Urszula Kaczmarek, Spod znaku Warneńczyka, Poznań 2002 (I. Czamańska)

Talijanska uprava i egzodus Hrvata 1918-1943. Zbornik radova s Medunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb 2001 (J. Paszkiewicz)

Donald E. Queller, Thomas F. Madden, The fourth crusade. The conąuest of Constantinople.Second edition. With an essay on primary sources by Alfred J. Andrea, Philadelphia 1997 (Z. Pentek)

Karolna Kaczmarek, Prawdo i kłamstwo. Prymas Węgier József Mindszenty, Poznań-Warszawa 2002 (W. Szczepański)

IN MEMORIAM

Urszula Kaczmarek (l948-2003)

Więcej z tej kategorii: Balcanica Posnaniensia XI/XII »

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl