Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 12

Sylwia Schab, Dominika Skrzypek, Piotr Zborowski (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 47.04 zł
  42.34 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 1230-4786
 • ISBN: 978-83-232-2296-5
 • Liczba stron: 380 + kolorowa wklejka
 • Liczba arkuszy wyd.: 24,25
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

„Folia Scandinavica Posnaniensia” jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, założonym i redagowanym w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM. W czasopiśmie ogłaszane są prace o profilu językoznawczym, literaturoznawczym, historycznym i kulturoznawczym z zakresu studiów nad językami i kulturą krajów skandynawskich. Folia Scandinavica Posnaniensia publikuje artykuły, recenzje wydawnictw naukowych i inne opracowania autorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zgłaszane materiały mogą być napisane w języku angielskim, niemieckim lub w kontynentalnych językach skandynawskich.

Abstrakt (en)

„Folia Scandinavica Posnaniensia” is an international review of Scandinavian studies, established and edited by the Department of Scandinavian Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), and published by AMU Press. The journal carries scholarly articles on Scandinavian linguistics, literature, history and culture, as well as book reviews. Contributions both from Poland and abroad are welcome. Papers submitted to Folia Scandinavica Posnaniensia may be writtenin English, German, as well as the mainland Scandinavian languages.

Contents

Od redakcji        
Editorial        
Tabula Gratulatoria        
Biogram Witolda Maciejewskiego (Maria Kurpaskd)         
A short biography of Witold Maciejewski {Maria Kurpaskd)         
Publikacje Witolda Maciejewskiego / Publications by Witold Maciejewski         
Lars-Gunnar ANDERSSON, Var lever bestamdhetsformer som dórra kvar?        
Jerzy BRALCZYK, W trybach wyobraźni        
Janusz DANECKI, Radość komentowania        
Magdalena DOMERADZKA, Óverflódiga kroppsdelar - en óversattares huvudbry
Barbara GAWROŃSKA PETTERSSON, Gender in culture and gender in language. On translation of the novel Lubiewo by Michał Witkowski into German and Swedish        
Edmund GUSSMANNI, Getting your head around: the vowel system of Modern Icelandic        
Sven GUSTAVSSON, Balkan/Sydosteuropa och Óstersjóregionen - en jamforelse
Paulina HORBOWICZ, Norskkompetanse som navigasjonskunst         
Lars KLEBERG, Polska poeter staller fragor till den svenska kulturen. Om en receptionshistorisk episod pa 1960-talet        
Christer LINDQVIST, Interjektionen in Comics - eine schwedische Fallstudie        
Thomas LUNDEN, The creation of a dying language         
Alfred MAJEWICZ, Ryukyuan - linguistic status, prestige, endangerment and data availability        
Dorota MELERSKA, Den muntliga dialekten och dess langa skriflhistoria. En óverblick 8ver alvdalskans skrifttraditioner        
Nicole NAU, Relative clauses in narrative fiction. Findings from a parallel text in Swedish, German, Latvian, Polish and English        
Leonard NEUGER, Co nam szepcze Syrena Czechowa? O nieuchronności „niemożliwego" tworzenia humanistyki         
Norbert OSTROWSKI, Pochodzenie litewskiego afiksu duratywnego teb(e)-        
Jerzy POGONOWSKI, Wielokropek         
Eugeniusz RAJNIK, Substantivische departizipiale und deadjektivische Konversion imDanischen         
Paulina ROSIŃSKA, Att folja en óversattares spar. Om det explicita och implicita i tva 6versattningar av August Strindbergs Dódsdansen
Lars RYDEN, Emergence of Baltic Sea Region cooperation and the origin of the Baltic University Programme     
Sylwia SCHAB, Pa veje og afveje i Norden. Teodor Tripplin og hans rejser i de skandinaviskelande      
Grzegorz SKOMMER, Baba jak Szwed, czyli o ksenofobii we frazeologii    
Dominika SKRZYPEK, O określoności narracyjnej w Bibliotece Kapitana Nemo P.O. Enąuista       
Mikołaj SOBKOWIAK, When 16th-century Polish poetry meets modern Danish syntax. A study of an odd case      
Lech SOKÓŁ, Max Stirner i Henrik Ibsen: dalecy i bliscy      
Andrzej SZUBERT, Noget om positionsverberne ligge, sta ogsidde i dansk og polsk
Ewa TEODOROWICZ-HELLMAN, Laudacja weselna z kolekcji „Polonicasamlingen" biblioteki zamkowej w Skokloster      
Andrzej Nils UGGLA|, Od Reformacji do Solidarności. Szwedzkie inscenizacje dramatu Strindberga Mistrz Olofa jego sceniczna interpretacja w Polsce       
Piotr ZBOROWSKI, Tack sd mycket! O szwedzkiej grzeczności językowej na przykładzie podziękowania w końcowych sekwencjach rozmowy telefonicznej

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl