Nagroda Kotarbińskiego dla prof. Grzegorza Ziółkowskiego za książkę "Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej"

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl