2 WYRÓŻNIENIA w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, XIII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2019

Artur Stęplewski, Semioza pisma. Cyrylica i łacinka w serbskim i chorwackim dyskursie narodowym na tle słowiańskim

 

 

 

 

 

Krzysztof Marchlewicz, U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815–1914

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl