Dzień Absolwenta na Wydziale Historycznym

Zapraszamy na Dzień Absolwenta Instytutu Historii UAM, który odbędzie się 18 maja 2019 roku w budynku Wydziału Historycznego UAM, przy ul. Umultowskiej 89 d w Poznaniu, w godz. 10.00 – 16.00.

Więcej informacji »

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl