Sylwetki sławnych i zasłużonych absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stanisław Sierpowski, Józef Malinowski

Książka powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów UAM. Zostały w niej upamiętnione dokonania najbardziej znamienitych absolwentów Wszechnicy Piastowskiej, Uniwersytetu Poznańskiego, w końcu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na apel Stowarzyszenia, skierowany do rektorów uczelni poznańskich wyrosłych z pnia Uniwersytetu Poznańskiego oraz dziekanów UAM, zostały zgłoszone kandydatury, z wyłączeniem osób żyjących. W tej edycji uwzględniono wyróżniających się absolwentów, którzy swoją działalnością naukową i społeczną przekroczyły bariery uczelni, miasta, często kraju. Są to osoby, które w historii Uniwersytetu, w dziejach nauki, kultury, gospodarki i w życiu publicznym pozostawiły trwały ślad. Twórcy listy, w tym również członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UAM mają świadomość, że wybór nie jest kompletny, co zachęca do kontynuowania publikacji w przyszłości.

Dodatkowe informacje

  • Dziedzina: Uniwersytet Poznański 1919-2019
  • Typ publikacji: Monografia
  • Termin wydania: -
  • :::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl