Prezentacja książki Marka Woszczka "Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości"

Dr Marek Woszczek przedstawi swoją nową książkę „Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości” podczas zebrania naukowego Zakładu Filozofii Nauki 9 października 2018 r. o godz. 11.15 w sali 215 (im. prof. Kazimierza Ajdukiewicza)

Informacje: https://www.facebook.com/events/122342085315654/

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl