Słownik terminów archeologicznych polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski

Michał Krueger

Słownik terminów archeologicznych polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski stanowi dwujęzyczny spis pojęć z zakresu archeologii pradziejowej, średniowiecznej i śródziemnomorskiej. Hasła zostały ułożone w porządku alfabetycznym i zaopatrzone są w kwalifikatory gramatyczne w obu wersjach językowych. Poza terminami stricte archeologicznymi, słownik uwzględnia także najważniejsze pojęcia z dziedzin współpracujących z archeologią. Jest to pierwsza praca tego typu zestawiająca terminy archeologiczne w językach polskim i hiszpańskim.

Dodatkowe informacje

  • Dziedzina: Leksykografia
  • Typ publikacji: Monografia
  • Termin wydania: -
  • :::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
W górę