Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za książkę autorstwa dr Kariny Giel

Wydawnictwo Naukowe UAM z przyjemnością informuje, że w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka wyróżnienie zdobyła książka autorstwa dr Kariny Giel Mały słownik frazeologiczny chorwacko-polski i polsko-chorwacki dla studentów kroatystyki. Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została w tym roku przyznana po raz dwudziesty trzeci. Uroczystość wręczenia odbyła się 18 maja w trakcie Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI. W tym roku Kapituła Nagrody wyróżniła aż dwie publikacje pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka przyznawana jest wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl