Jerzy Suszko (1889–1972)

Wiesław Z. Antkowiak

Książka zawiera opis kolejnych etapów życia prof. Jerzego Suszki, człowieka niezwykle utalentowanego i zaangażowanego w badania naukowe, zwłaszcza dotyczące alkaloidów kory chinowej i zagadnień stereochemicznych, człowieka, dla którego wszelka praca stanowiła podstawowe uzasadnienie ludzkiego istnienia. Autor przedstawia wiele nieznanych dotychczas faktów z życia oraz pracy Rektora. Szczególną uwagę zwraca na lata po II wojnie światowej, wyjątkowo trudne z racji uwarunkowań politycznych, a niezmiernie ważne i w historii uczelni, i w życiu prof. Suszki, który sprawował wówczas funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz referenta Senatu Akademickiego do spraw odbudowy gmachów Uniwersytetu Poznańskiego ze zniszczeń wojennych. W roku akademickim 1951/1952 był prorektorem do spraw nauki w zespole rektora Kazimierza Ajdukiewicza, a w roku 1952 został rektorem i funkcję tę sprawował przez cztery lata. W tym czasie, w 1955 roku, Uniwersytet Poznański zmienił nazwę na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Suszko był pomysłodawcą powołania Kolegium Rektorskiego – organu opiniodawczego i doradczego rektora, którego utworzenia nie przewidywała obowiązująca wówczas ustawa. W 1947 roku zainicjował też powstanie Komisji Chemicznej, stanowiącej zalążek późniejszego Wydziału Chemii UAM. Godne uwagi są wyrazy uznania i sympatii środowisk, w których działał, a w szczególności licznego grona jego uczniów.

Dodatkowe informacje

  • Dziedzina: Seria Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Typ publikacji: Monografia
  • Termin wydania: -
  • :::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl