Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jazz w polskim filmie”

Zapraszamy na nasze stoisko książkowe podczas pierwszego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jazz w polskim filmie”, która odbędzie się 24-25 listopada br. w Sali Prezydenckiej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (pl. Stuligrosza 1). Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje Katedra Jazzu AM.

Program »

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl