Nagrody i wyróżnienia w konkursach XVII Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej

Konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Puchar Rektora UAM

- Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jury konkursowe postanowiło przyznać Wydawnictwu naukowemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za publikację Mieszko Pierwszy tajemniczy Przemysława Urbańczyka.

- Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznano Wydawnictwu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk za publikację Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk Marcina Gmysa

Wyróżnienia

- dla Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego za publikację Piękno Nanoświata. Beauty of Nanoworld Magdaleny Parlińskiej-Wojtan

- dla Wydawnictwa warszawskiego za publikację Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła Ireny Bieńkowskiej

- dla Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku za publikację Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku Józefa Maroszka

- dla Wydawnictwa naukowego Bogucki za publikację Ludzie nauki w czasach najtrudniejszych. Wspomnienia o przyrodnikach Eugeniusza Nowaka

Nagroda dziennikarzy

- dla Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego za publikację Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne pod redakcją Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej

Nagroda Specjalna

- w postaci darmowego stoiska na XVIII Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej w 2014 r. dla Wydawnictwa WNT Sp. Z o.o. za publikację Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone Czesława Grabarczyka

Konkurs na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. księdza Edwarda Pudełki.

Nagroda Główna

- dla Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za publikację Hodowla, chów i użytkowanie kóz – praca zbiorowa pod redakcją Jacka Wójtowskiego

Wyróżnienie

- dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy Łukasza kamieńskiego

Nagroda dziennikarzy

- dla Wydawnictwa Biblioteki państwowej Wyższej szkoły Filmowej, telewizyjnej i teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi za publikację Historia fotografii, część 1/1839-1939 Lecha Lechowicza, oprac. Materiałów fotograficznych: Franciszek Ammer, Igor Oleś

Konkurs na Najlepszą Książkę Popularnonaukową.

Nagrodę dla zwycięzcy ufundował Prezydent Miasta Poznania.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania

dla Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Poznaniu

- za publikację Plakat musi śpiewać! pod redakcją Zdzisława Schuberta

oraz wyróżnienia

- za wysoką kulturę edytorską i ważne treści

dla Wydawnictwa Słowo/obraz terytoria sp. z o.o.

- za publikację We władzy wisielca Zbigniewa Mikołejko

- za popularyzowanie najnowszej historii Polski

dla Wydawnictwa Prószyński Media Sp. z o.o.

- za publikację Rok 1989 i lata następne. Teksty wybrane i nowe Tadeusza Mazowieckiego

Wyróżnienie specjalne - za inicjatywę popularyzatorską

dla Wydawnictwa Arkady

- za publikację Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Warszawie pod redakcją naukową Agnieszki Morawińskiej i Renaty Higersberger


fot. Maciej Męczyński

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl