Naukowe Zeszyty Studenckie 4/2012

Anna Mazurowska (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2012
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 2080-5950
 • ISBN: 978-83-232-2486-0
 • Liczba stron: 90
 • Liczba arkuszy wyd.: 5,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

„Naukowe Zeszyty Studenckie” to czasopismo pedagogiczne. Główne cele czasopisma to umożliwienie publikowania prac naukowych studentom oraz wymiana myśli i doświadczeń związanych z myślą pedagogiczną. Jest ono skierowane do młodych czytelników, studentów uczelni pedagogicznych i nauczycielskich oraz praktyków – nauczycieli, pedagogów i terapeutów, szczególnie tych, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową.

Abstract (en)

„Naukowe Zeszyty Studenckie” is a pedagogical periodical. The main aim of the periodical is to publish students’ scientific researches as well as to exchange ideas and experience within the field of pedagogy. It is addressed to the young readers, students of pedagogy and for teachers, pedagogues therapists, particularly these who are at the beginning of their professional careers.

Od Rady Wydawniczej (pl)
Drogi Czytelniku, składamy w Twoje ręce kolejny, czwarty numer „Naukowych Zeszytów Studenckich” poświęcony edukacji, młodzieży oraz kulturze. Zamieszczone w nim teksty oscylują wokół szeroko pojętej tematyki kultury i edukacji, przedstawiając problemy i zjawiska dotyczące młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że materiał ten stanowi jedynie fragment szerszego spektrum zagadnień. Autorami opublikowanych artykułów są studenci naszego Uniwersytetu, zwłaszcza kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Cieszy nas fakt,  że „Zeszyty”, w myśl założeń o ich interdyscyplinarnym charakterze, stają się popularne również poza murami Wydziału Studiów Edukacyjnych, o czym  świadczą artykuły studentek Karoliny Bąkowskiej i Magdaleny Filipiak.

Oddając w ręce Czytelników czwarty numer „Naukowych Zeszytów Studenckich”, pragniemy wyrazić wdzięczność osobom, które wspierały naszą działalność. Serdecznie dziękujemy Władzom naszego Wydziału: prof. zw. dr. hab. Zbyszkowi Melosikowi, dr. hab. Andrzejowi  Ćwiklińskiemu oraz dr Ewie Kasperek-Golimowskiej, bez których pomocy i wsparcia niemożliwe byłoby ukończenie tego projektu. Dziękujemy również recenzentowi niniejszego numeru prof. dr. hab. Tomaszowi Gmerkowi. Swoją wdzięczność pragniemy również wyrazić opiekunowi naukowemu Rady Wydawniczej – dr hab. Kindze Kuszak, która zawsze wspierała nasze działania i nieustannie służyła radą. Wszystkim Autorom składamy podziękowania za współpracę i włożony trud.

Liczymy, że niniejszy numer zostanie pozytywnie przyjęty przez grono naszych Czytelników, jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie. Wszystkim Odbiorcom życzymy przyjemnej lektury oraz owocnych refleksji nad treściami poruszanymi w niniejszym numerze.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl