Salon dla mądrych i …pięknych

Dyr Iwona Maruszewska Dyr Iwona Maruszewska    fot. Maciej Męczyński - Życie Uniwersyteckie

Z Iwoną Wegner-Maruszewską, dyrektorem Wydawnictwa Naukowego UAM rozmawia Jolanta Lenartowicz

W targowym Poznaniu targi książki naukowej, organizowane przez Wydawnictwo Uniwersyteckie od 15 lat zajęły już swoje stałe miejsce. Wkrótce rozpocznie się ich piętnasta edycja. Zrazu pomysł, żeby w Poznaniu "targować również rozumem" budził nieco niepokoju, czy da się książkę naukową traktować jako handlowo-targowy eksponat. A dziś?
Dzisiaj chętnych na to, by zaprezentować wydane przez siebie dzieła naukowe jest wciąż wielu. Udział w obecnych, 15 targach zgłosiło 65 oficyn specjalizujących się w wydawaniu książek naukowych i popularnonaukowych, niskonakładowych monografii, podręczników akademickich, słowników, encyklopedii. Wśród wystawców są zarówno wydawnictwa akademickie, jak i prestiżowe oficyny wydawnicze. Zaczynaliśmy nasze ekspozycje w Collegium Maius, w pięknej scenerii  holu. Koleje były różne -  w pewnym momencie nie mieściliśmy się w tym miejscu i gościny użyczał nam Zamek. Teraz powróciliśmy do gmachu uczelni, uznając, że ekspozycja w centrum miasta, w siedzibie Uniwersytetu, gdzie przewija się tylu naukowców, tylu studentów  -  ma niezaprzeczalne  walory.

Książka przyszła do swoich odbiorców. Nietrudno zauważyć, że wśród nich ta forma promocji i sprzedaży tak specyficznego towaru, jakim jest dzieło naukowe, zyskała uznanie.
Głównie – jak podkreślają sami uczestnicy – z tego powodu, że Poznańskie Dni Książki Naukowej zachęcały swą dobrą organizacją, interesującą formułą. To przyciągnęło innych. Dziś jesteśmy znaczącym miejscem ogólnopolskich spotkań z piękną i mądrą książką.

To wyraźnie podważa teorię, że papierowe książki odchodzą w przeszłość, a ich miejsce zajmują wydawnictwa elektroniczne.
Wydaje się, że każda z tych form odnajduje miejsce dla siebie. To prawda, że wydawnictwa elektroniczne zyskują olbrzymią popularność, ale też w wyraźny sposób służą książce prawdziwej, bo tak nazywamy książkę papierową. Są grupy czytelników zafascynowanych nowoczesnymi środkami przekazu, ale jest też niemała gromada miłośników książek, dla których prawdziwą przyjemnością jest wzięcie książki do ręki, poprzeglądanie jej w dowolnej chwili…

A jednak te nowe technologie wpływają na życie książek tradycyjnych.
Oczywiście, pod ich wpływem książka tradycyjna się zmienia. Dzięki drukowi cyfrowemu ukazuje się szybciej, sprawniej i można wręcz drukować książkę na życzenie. Dziś książka naukowa musi być też piękna - wydana zgodnie z regułami sztuki edytorskiej, często w twardej oprawie, z okładkami projektowanymi przez wziętych artystów… Ponadto, jak zauważamy, umieszczanie publikacji  na platformach elektronicznych jest dobrą formą promocji książki papierowej. Internet potrafi zainteresować na tyle, że czytelnik w księgarni szuka dla siebie określonego wydawnictwa.

Zwyczajowo targom towarzyszą imprezy dodatkowe: debaty o książce, jej miejscu w kulturze, promocje…
Tak, targi to nie tylko impreza handlowa. To spotkania  z autorami i wydawcami, rozmowy, a czasem burzliwe dyskusje na tematy warunkujące życie i pracę wydawnictw  czy w ogóle ludzi książki. Przyjeżdżają do nas i bibliotekarze, i księgarze. Mamy poczucie, że w dniach targów koncentruje się  u nas świat książki.

Jest to też swoisty salon książek pięknych, spośród których wybiera się co roku …najpiękniejsze.
Targom towarzyszą dwa konkursy – na książkę naukową, monograficzną  oraz na podręcznik, bo istotnym zadaniem wydawców tej grupy jest również zapewnienie właściwych podręczników dla studentów, które muszą być i praktyczne, i dobrze przygotowane z metodycznego punktu widzenia.

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia, jakim są targi, to poważne zadanie. Jacy partnerzy was tu wspierają?

Towarzyszy nam od pierwszej imprezy wsparcie władz akademickich, życzliwość kolejnych rektorów, dobra rada prof. Przemysława Hausera, który od początku przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu targów. Pomaga nam także Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych oraz Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Cenne są także patronaty medialne, udzielone przez ważne krajowe i regionalne instytucje kultury i sztuki. Istotne wsparcie znajduję od wielu lat  w zespole pracowników Wydawnictwa, bardzo zaangażowanych również w działania targowe. Jubileusz targów będzie więc naszym wspólnym świętem.

Przedruk z Życia Uniwersyteckiego nr 9/2011

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl