PROGRAM XV Jubileuszowych PDKN

12 - 14 października 2011 roku
Hol Collegium Maius
Poznań, ul. Fredry 10

 

12 października 2011 (środa, godz. 10.00-18.00)

godz. 12.00 - Uroczyste otwarcie Jubileuszowych XV Poznańskich Dni Książki Naukowej z udziałem Gości Honorowych - Hol Collegium Maius
godz. 12.30 - Ogłoszenie wyników KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ AKADEMICKĄ 2011 - Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Puchar JM Rektora UAM i KONKURSU NA NAJLEPSZY PODRĘCZNIK AKADEMICKI - Nagroda Stowarzy- szenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełko
godz. 13.30 - Promocja książki Zbigniewa Golińskiego "Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego" (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich (II piętro)
godz. 19.00 - Jubileuszowy Wieczór Wydawców

13 października 2011 (czwartek, godz. 10.00-18.00)

godz. 10.30 - Spotkanie branżowe "Forum Wydawców" - dyskusja panelowa nt. "Rola i miejsce wydawnictw akademickich", Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 55 (gabinet dziekana)
godz. 13.00 - Promocja książki Kazimiery Król "Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna" (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie), Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich (II piętro)
godz. 14.30 - Promocja książki Małgorzaty Hendrykowskiej "Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania" (Wydawnictwo Naukowe UAM), Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich (II piętro)
godz. 16.00 - Promocja książki Alicji Sakaguchi "Język - mistyka - proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia" (Wydawnictwo Naukowe UAM), Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich (II piętro)
godz. 18.30 - Jesienne impresje muzyczne - koncert z udziałem studentów i pedagogów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W programie pieśni i utwory fortepianowe - Akademia Muzyczna, Sala Prezydencka, ul. Św. Marcin 87

14 października 2011 (piątek, godz. 10.00-16.00)

godz. 13.00 - Podsumowanie targów, Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 55
Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl