Selected Mechanisms in Organic Chemistry. Tutorial

Donata Pluskota-Karwatka, Katarzyna Koroniak-Szejn Chapters, Marcin Hoffmann

Szczegóły produktu

 • Cena: 16.00 zł
  14.40 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en):
 • Typ publikacji:
 • Rok wydania:
 • Wydanie:
 • Seria:
 • ISSN:
 • ISBN:
 • Liczba stron:
 • Liczba arkuszy wyd.:
 • Format [cm]:
 • Rodzaj oprawy:
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Przewodnik po mechanizmach reakcji związków organicznych, omawiający podstawowe typy reakcji addycji, substytucji, eliminacji, kondensacji, przegrupowań, jak również reakcji pericyklicznych. Oprócz wprowadzenia teoretycznego wraz ze szczegółową prezentacją graficzną mechanizmów rozważanych reakcji, każdy rozdział zawiera omówione rozwiązania przykładowych problemów oraz bogaty wybór zadań do samodzielnej pracy. W książce duży nacisk położono na wyjaśnianie zależności między strukturą związków a ich reaktywnością. Cennym wyróżnikiem pozycji jest jej interdyscyplinarność. Interpretacja zagadnień chemii organicznej oparta na wynikach badań kwantowo-chemicznych podnosi wartość poznawczą oraz atrakcyjność książki, w której przedstawiono przykłady zastosowania metod kwantowo-chemicznych do badania mechanizmów reakcji. Opracowanie w języku angielskim adresowane jest zarówno do studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z chemią organiczną, jak i studentów kontynuujących naukę, dla których jest to doskonałe repetytorium, a także źródło poszerzenia wiedzy.

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl