Zbiór zadań z matematyki dla chemików, część III

Stanisław Gniłka, Danuta Stachowiak-Gniłka

Szczegóły produktu

 • Cena: 37.28 zł
  33.55 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Collection of mathematical problems for chemists. Part III
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2000
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1010-1
 • Liczba stron: 248
 • Liczba arkuszy wyd.: 21,85
 • Format [cm]: 12,5 x 19,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Skrypt stanowi trzecią i uzupełniającą część zbioru zadań przewidzianego dla studentów I roku chemii. Materiał obejmuje zadania z zakresu równań różniczkowych, szeregów Fouriera, teorii grup oraz uzupełnień z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej. Omawiane partie matematyki autorzy przedstawiają w pełnym zakresie (nie ograniczając się tylko do fragmentów potrzebnych chemikom), zatem skrypt może okazać się przydatny także dla studentów fizyki, a nawet matematyki czy politechniki.

Abstract (en)

This handbook is the third and supplementary part of a collection of exercises for first year students of chemistry. The material contains exercises in the field of differential equations, Fourier series, group theory and supplements for the differential calculus of the function with one variable. The parts of mathematics discussed are presented by the authors in full scope (they do not restricted only to fragments needed by chemists). Therefore, the book may also be useful to students of physics, and even of mathematics and technology.  


Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl