Fizyczno-chemiczne badania gruntów na potrzeby hydrogeologiczne

Hanna Elbanowska, Jerzy Zerbe, Józef Górski, Jerzy Siepak

Szczegóły produktu

 • Cena: 8.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Physico-chemical studies of ground for hydrogeological purposes. Second, revised edition
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2001
 • Wydanie: II (popr. i uzup.)
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1087-X
 • Liczba stron: 92
 • Liczba arkuszy wyd.: 5,12
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

W książce przedstawiono metody badań skał osadowych opracowane w dawnym Instytucie Kształtowania Środowiska i stosowane aktualnie w Zakładzie Analizy Wody UAM, wykorzystywane w pracach nad rozpoznawaniem niektórych czynników decydujących o formowaniu się składu chemicznego wód podziemnych. Opracowanie zawiera także metodykę badania i oceny agresywności lub korozyjności środowiska wodno-gruntowego w stosunku do budowli wykonanych z betonu i stali.

Abstract (en)

Methods of study of sedimentary rocks, developed at the former Instytut Kształtowania Środowiska (Institute of Creation of Environment) and at present used at Zakład Analizy Wody (Department of Water Analysis) and Adam Mickiewicz University were presented in this book. These methods are used in the work on recognising some factors which determine the formation of the chemical composition of underground waters. This study contains also the methodology of study and evaluation of corrosive aggressiveness of the hydro-ground environment to concrete and steel structures.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl