Chemiczne metody analizy jakościowej

Florian Domka

Szczegóły produktu

 • Cena: 3.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Chemical methods of qualitative analysis
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2003
 • Wydanie: II
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1006-3
 • Liczba stron: 300
 • Liczba arkuszy wyd.: 20,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów chemii studiów uniwersyteckich i innych studiów, w których przedmiotem nauczania jest chemia. W części pierwszej omówione są teoretyczne podstawy chemii analitycznej, druga natomiast, obok podstawowych czynności analitycznych, zawiera szereg reakcji charakterystycznych kationów i anionów oraz metody ich rozdziału. Podręcznik jest uzupełnieniem wykładów z chemii ogólnej i analitycznej; pozwala studentom na poznanie właściwości chemicznych pierwiastków i ich związków oraz uczy techniki pracy laboratoryjnej. W podręczniku wprowadzono nową obowiązującą nomenklaturę chemiczną.

Abstract (en)

This manual is dedicated to university students of chemistry and those who study chemistry at other schools of higher education. In part one theoretical foundations of analytical chemistry are discussed while, in the second part, apart from the basic analytical procedures, it contains a number of reactions of characteristic cations and anions and the methods of their division. The manual is a supplement of of lectures in general and analytical chemistry; it makes it possible for the students to get to know the chemical properties of elements and their compounds and instructs in the techniques of laboratory work. In the manual the new chemical nomenclature which is now valid was introduced.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl